โรคหลอดเลือดสมองน่ากลัวกว่าที่คิด

โรคหลอดเลือดสมอง น่ากลัวกว่าที่คิด ปัญหาสุขภาพยอดฮิตของคนวัยทำงาน

โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Atherosclerosis) หรือการสโตรก (Stroke) เป็นอีกหนึ่งโรคน่ากลัวของคนในวัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยจะเริ่มต้นจากปัญหาของหลอดเลือดตีบเล็กลง จนท้ายที่สุดจะกลายเป็นการอุดตันแบบเต็ม 100% ส่งผลให้เลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงสมองได้ดีเท่าเดิม เมื่ออาการรุนแรงขึ้น อาจพาให้กลายเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อระบบประสาทในทุก ๆ ด้านที่จะลดประสิทธิภาพลงอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะมากับ 3 โรคสำคัญ ที่ถือว่ามีความน่ากลัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คือ 

 • โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากในเรื่องของอายุและความดันโลหิตสูง 
 • โรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน ที่มีปัจจัยเสี่ยงในด้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคเลือดออกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดจะมาจากความดันโลหิตที่สูง 

โรคหลอดเลือดสมอง จะพาให้คุณเกิดความเสี่ยงได้มาก จากการเกิดหลอดเลือดสมองตีบ และหลอดเลือดสมองอุดตันเป็นหลักถึง 80% ส่วนการเกิดเลือดออกในสมอง จะมีโอกาสเพียง 20% เท่านั้น แต่ถ้าไปถึงระดับสูงสุดแล้วอาจพาให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว หรือถ้าสามารถรักษาได้ทัน อาจทิ้งผลร้ายของการเป็นโรคอัมพฤกษ์และอัมพาตไว้ได้เช่นกัน โดยปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดทั้งหลอดเลือดในสมองตีบ, หลอดเลือดในสมองอุดตัน และการมีปัญหาเลือดออกทางสมอง คือ เว็บสล็อตออนไลน์

 • การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด พักผ่อนน้อย หรือการไปปาร์ตี้บ่อย แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นประจำ 
 • ปัจจัยทางอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และการดูแลสุขภาพไม่ดีพอ จึงทำให้กลายเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
 • การรับประทานอาหารไขมันสูง จึงทำให้เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ที่มีมากจนเกินไป
 • การสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง จะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคหลอดเลือดในสมองตีบรุนแรงกว่าเดิม 
 • การเกิดโรคที่ทำให้เปลี่ยนแปลงหลอดเลือด โดยจะมีสิ่งกระตุ้นมาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อกระตุ้นสมอง เป็นต้น 
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจทุกประเภท จะเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดหลอดเลือดในสมองอุดตัน ได้สูงกว่าคนทั่วไป

อาการเตือนก่อนกลายเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มักจะไม่ค่อยมีสัญญาณเตือนที่ชัดเจน จึงทำให้การแสดงออกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้ารักษาทัน จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่อาจจะมีการทิ้งผลในเรื่องของการเป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตได้ และในขณะเดียวกัน ถ้ารักษาไม่ทันจะเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นโรคของคนในวัยทำงาน ที่เสียชีวิตสูงมากในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ยังพอมีสัญญาณเตือนสำคัญ ที่คุณสามารถสังเกตได้ คือ 

 • ก่อนเกิดโรคจะมีอาการอ่อนแรงที่ใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง หรือมีอาการชาแบบเฉียบพลัน ทำให้มุมปากด้านใดด้านหนึ่งตก มีอาการปากเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัด 
 • อาการอ่อนแรง อาจเกิดขึ้นที่บริเวณแขนหรือขาที่ซีกใดซีกหนึ่ง แบบเฉียบพลัน หรืออาจให้สูญเสียการทรงตัวได้
 • การพูดเริ่มผิดเพี้ยนจากเดิม มีอาการพูดไม่ชัดและแสดงออกถึงความสับสนอย่างชัดเจน 
 • มีปัญหาด้านการมองเห็น มองภาพซ้อน มองภาพผิดไปจากเดิม ภาพแสดงผลเพียงครึ่งเดียว หรือเกิดอาการตาบอดเฉียบพลัน 1 ข้าง 
 • มีอาการปวดศีรษะข้างใดข้างหนึ่ง หรือปวดทั้งหมดแบบรุนแรง

การดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ลดอาหารที่มีความจดจ้าน ลดไขมัน, แป้ง, น้ำตาล และเพิ่มการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้คุณรู้ทันโรคหลอดเลือดในสมองได้มากขึ้น

Tagที่เกี่ยวข้อง

โรคหลอดเลือดสมอง , โรคหลอดเลือดในสมองตีบ